Chăm sóc khách hàng 0908.62.62.83
 SÓNG HỞ 190

Mã sản phẩm:SH 190

Kích thước (+/- 10 mm):

Trọng lượng:

Màu sắc:

Mô tả:Giá: Liên hệ