Chăm sóc khách hàng 0908.62.62.83
 



SÓNG HỞ 150

Mã sản phẩm:SH 150

Kích thước (+/- 10 mm):

Trọng lượng:

Màu sắc:

Mô tả:



Giá: Liên hệ