Chăm sóc khách hàng 0908.62.62.83
 LỒNG BÀN

Mã sản phẩm: LB 480 - LB 550

Kích thước (+/- 10 mm):

Trọng lượng:

Màu sắc:

Mô tả:Giá: Liên hệ