Chăm sóc khách hàng 0908.62.62.83
 GHẾ DỰA LỚN 5 SỌC

Mã sản phẩm:

Kích thước (+/- 10 mm):

Trọng lượng:

Màu sắc:

Mô tả:Giá: Liên hệ